Information om personuppgiftsbehandling

När du har ett bibliotekskort på biblioteken i Ljungby kommun kommer vi att registrera dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem eller register. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. Mer information om behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden.

Bibliotekskort för vuxna

Bibliotekskort är gratis. Ta med dig legitimation när du skaffar bibliotekskort. Ta även med legitimation om du behöver en ny pin-kod till ditt bibliotekskort. Med bibliotekskortet och pinkoden kan du låna på biblioteken i Ljungby, Lagan, Lidhult och bokbussen. Du får också tillgång till bibliotekets databaser och e-böcker och kan använda datorerna på biblioteket. Om du tappat bort ditt bibliotekskort kostar ett nytt 30 kronor.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling och det är du som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även om någon annan använder det. Låna därför aldrig ut ditt bibliotekskort eller din pinkod och anmäl genast förlust av kortet till något av biblioteken.

Bibliotekskort för barn och ungdom

Du räknas som barn eller ungdom till och med den dag du fyller 18 år. Alla barn kan få ett eget bibliotekskort. För barn och ungdomar under 18 år krävs skriftligt tillstånd av barnets vårdnadshavare. En blankett för detta (godkännande av bibliotekskort till barn) kan du skriva ut från den här sidan eller hämta på ditt bibliotek. Det är vårdnadshavare som ansvarar för minderårigs bibliotekskort och allt som lånas på kortet, även om någon annan använder det. Om du är under 18 år och tappat bort ditt bibliotekskort kostar ett nytt lånekort 10 kronor.

PDF-fil Blankett för godkännande av bibliotekskort till barn (PDF, 101 kb)

Lånetid

Lånetiden för böcker är fyra veckor, på sommaren är det sex veckor. Om det är kö på det du lånar är lånetiden två veckor. Faktafilmer, tidskrifter och spel får du låna i två veckor och filmer en vecka. För vissa nya och populära böcker har vi extra exemplar med lånetid 14 dagar.

Om det inte är kö på det du har lånat kan du låna om två gånger. Det kan du göra när du besöker biblioteket, genom att ringa eller på webbplatsen under "Mina sidor - mina lån". Om det inte går att låna om kan det bero på att det är kö på det du har lånat, eller att du redan har lånat om det två gånger, eller att det du har lånat är fjärrlånat.

Mina sidor - mina lån

Reservation - stå i kö för bok, film, spel

Du kan ställa dig i kö för böcker, filmer, och spel gratis. Om det du vill låna är utlånat eller under inköp kan du ställa dig i kö. På biblioteket kallar vi det att reservera. Är du inloggad kan du reservera själv direkt här på webbplatsen. Du får ett meddelande på sms, e-post eller via brev när det du står i kö på finns att hämta på biblioteket. Om du inte hämtar ut det du reserverat inom fem dagar tar vi bort reservationen.

Film och teve-spel

Du måste vara 15 år för att få låna film och teve-spel. Både film och teve-spel kan reserveras, det vill säga du kan ställa dig i kö för att låna film och teve-spel som är utlånade.

Det är gratis att låna teve-spel, lånetiden är två veckor. Att låna film är också gratis, du får låna faktafilmer i två veckor och övriga filmer i en vecka. 

Inköpsförslag och fjärrlån

Du kan föreslå att biblioteket köper en bok, skiva eller film som inte finns på biblioteket genom att lämna ett inköpsförslag. Det kan du göra när du besöker biblioteket eller genom att fylla i formuläret "Inköpsförslag".

Ibland beställer vi in litteratur från andra bibliotek (fjärrlån). Du kan antingen komma in på biblioteket och beställa ditt fjärrlån eller fylla i formuläret "Fjärrlåneansökan". Du får beställa som mest två fjärrlånebeställningar per vecka. Om du vill låna om fjärrlånade böcker måste du göra det på något av biblioteken i Ljungby kommun. Lånetider, möjligheter till omlån och om du får låna hem boken bestäms av biblioteket som vi har lånat av. 

Du kan inte fjärrlåna böcker som redan finns på biblioteken i Ljungby även om de är utlånade.

Det kostar oftast inget att fjärrlåna från biblioteken i Ljungby, men det finns några undantag. Om du beställer artiklar eller böcker på högst 50 sidor kopieras de och du får betala 3 kr/sida. Det kan kosta mer om boken eller artikeln till exempel bara finns på Kungliga biblioteket eller utanför Norden.

Lämna inköpsförslag

Fjärrlåneansökan

Mina sidor

Under "Mina sidor" kan du se dina lån och vad du står i kö för att låna (mina reservationer). Här kan du också ändra adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. För att logga in till "Mina sidor" använder du ditt lånekortsnummer (det som står på baksidan av ditt lånekort) och din pinkod. Vi visar dig gärna hur det fungerar.

Avgifter

Du hittar information om våra avgifter på webbplatsen under "Mina sidor".

Mina sidor - Bibliotekens avgifter.

Låneregler och avgifter kan ändras.

Språk