Högläsning

Högläsning är viktigt och mysigt!

Även ditt lilla barn har förmåga att uppfatta språk, därför är det viktigt att du direkt börja prata med ditt barn när det är litet. Babyn uppfattar det och känner igen sina föräldrars röster och börjar svara med kroppen, blickar, leenden och snart också med olika ljud. Språket är en medfödd förmåga men det kan bara utvecklas tillsammans med andra. Ditt barn härmar vad du gör och säger och försöker bli förstådd. Läs rim och ramsor för ditt lilla barn och lek med språket. 

Så fort ditt barn hör människor prata läggs grunden för språk- och läsinlärningen. Att läsa högt och prata om det du läser är bra. Efter hand börjar ditt barn förstå hur skrift ser ut och att känna igen ord och koppla samman ett ord med dess betydelse.

Att läsa högt ger närhet och en mysig stund för både barn och föräldrar! Sluta inte högläsa när ditt barn börjar skolan eller själv lärt sig läsa, närheten är fortfarande viktig och genom högläsning stimuleras den egna läsförmågan. Även inom läsningen gäller ”barn gör som du gör, inte som du säger”. Ser ditt barn att du som vuxen läser blir det mer intressant. Du kan också välja lite svårare böcker som ditt barn inte kan läsa själv än.

När du läser högt för ditt barn ger du det en läsupplevelse som tränar både fantasi och kreativitet och en mysig stund. Genom att lyssna lär sig ditt barn också att bli mer koncentrerat, uppmärksamt och lugnt och klarar sig bättre i skolan. Ditt barn får möta nya ord, ord som de sällan får höra i vanliga samtal. De får ett större ordförråd.

Ditt barn upptäcker i böckerna en värld av äventyr, spänning, kunskap och glädje. Det ökar deras intresse för läsning och böcker.

Nya böcker om barn och tonåringar

278408
Av: Köhler, Marie
290171
295896
275328
Av: Dominkovic, Kerstin
285376
Av: Montgomery, Hedvig
285377
Av: Röst Riben, Anna
286602
Av: Øksnes, Maria
289370
Av: Yllner, Nadja
70164
Av: Doverborg, Elisabet
295180
Av: Phillips, Tove
286777
Av: Borda, Maria

Böcker om mat för barn

Språk

För föräldrar

Sortera på: Utgivningsår
249841
Av: Lönn Rhodin, Kajsa
290171
255197
Av: Montgomery, Hedvig
257619
Av: Lundberg, Elin
271723
Av: Carey, Tanith
274506
Av: Broberg, Anders
278219
Av: Winbladh, Tova
272584
Av: Montgomery, Hedvig
285945
Av: Edfelt, David
293823
Av: Bergenstjerna, Sofia
282808
Av: Siegel, Daniel J
263025
Av: Juul, Jesper