OBS! Läs fjärrlånereglerna innan du fyller i formläret. 
Du hittar dem längre ned på sidan, under formuläret.

Fjärrlåneansökan

Fjärrlån - när biblioteket lånar från andra bibliotek

Ibland beställer vi in litteratur som vi inte har själva från andra bibliotek (fjärrlån). Du kan antingen komma in på biblioteket och beställa ditt fjärrlån eller fylla i formuläret fjärrlåneansökan nedan. Du får som mest ha 2 fjärrlån åt gången, om du vill göra fler fjärrlåneansökningar behöver du återlämna dessa först.

Behöver du låna om en bok som är fjärrlånad måste du kontakta biblioteken i Ljungby. Det är biblioteket som äger boken som bestämmer hur länge du får låna boken och om det går att låna om boken. 

Du kan inte fjärrlåna böcker som redan finns på biblioteken i Ljungby även om de är utlånade. Vi har ett transportsamarbete med biblioteken i regionen, vilket innebär att vi kan fjärrlåna böcker från varandra. Detta innebär att vi inte heller fjärrlånar böcker från andra bibliotek om de redan finns inom vår region. 

Det tar minst 1-2 veckor innan ett fjärrlån levereras. OBS! På grund av transportproblem kan det eventuellt ta längre tid att få fjärrlånen.

Om du inte hämtar en fjärrlånad bok inom fem dagar så tar vi bort reservationen och skickar tillbaka boken.

I regel är det konstnadsfritt att fjärrlåna från biblioteken i Ljungby, men några undantag finns. Om du beställer artiklar eller böcker på högst 50 sidor kopieras de och du får betala 3 kr/sida. Det kan kosta mer om boken eller artikeln till exempel bara finns på Kungliga biblioteket eller utanför Norden.

Om det du har lånat skulle försvinna får du ersätta boken till en kostnad som bestäms av biblioteket som äger boken.

För att vi ska kunna hantera din önskan om fjärrlån måste du ha bibliotekskort hos oss. För att fylla i formuläret nedan måste du också ha en e-postadress. Om du saknar e-postadress besök oss på biblioteket.

När du fyller i formuläret är det bra om du skriver sista giltighetsdatum i fältet meddelande, med andra ord hur långt fram i tiden du är intresserad av boken.

När du fyller i fjärrlåneansökan behöver du fylla i isbn-nummer samt årtal/upplaga. Du kan alltså inte skriva senaste upplagan.

Om informationen du söker finns tillgänglig att läsa som pdf kommer vi att skicka en länk till dig i stället för att beställa ett fjärrlån. Du får då tillgång till materialet direkt via e-post.

Språk