Bibliotekens avgifter

Nytt bibliotekskort

Om ditt bibliotekskort kommer bort och du behöver ett nytt kostar det:

Vuxna: 30 kronor
Barn: 10 kronor

Förseningsavgifter

Håll koll på lånetiden, det lönar sig! När du lånar kan du få ett kvitto med besked om vad du har lånat och sista återlämningsdag. Du kan också logga in Mina sidor- mina lån och se när sista återlämningsdagen är. Du ansvarar för dina lån tills de har registrerats som återlämnade samt att de lämnas tillbaka i ett godtagbart skick.

Om du lämnar tillbaka det du har lånat för sent får du betala en övertidsavgift:

  • 2 kronor per bok/musik/spel och dag
  • TV-spel 10 kronor/dag, även för barn

Högsta övertidsavgiften per återlämningstillfälle och bibliotekskort är 200 kronor.

Vi tar inte ut avgift för böcker, musik och spel som riktar sig till barn, däremot är det övertidsavgift även på barnfilm. Vi tar inte heller ut avgift för låntagare som får Boken-kommer-service.

Övertidsvarning

Om du vill undvika övertidsavgifter kan du som har en e-postadress registrerad hos oss få en övertidsvarning tre dagar innan sista återlämningdag via e-post.

Påminnelse och räkning

Sju dagar efter sista återlämningsdag får du en 1:a påminnelse om att lånetiden har gått ut och efter 14 dagar skickas en 2:a påminnelse ut. Då blir du stoppad från att låna flera böcker/filmer/cd-skivor. Har du fortfarande inte lämnat tillbaka dina lån 42 dagar efter förfallodatum får du en räkning på dina lån (avgifter se nedan) plus en expeditionsavgift på 70 kronor för vuxna. När du lämnar tillbaka det som är på räkning behöver du inte betala för de återlämnade böckerna/filmerna/cd-skivorna men du måste betala expeditionsavgiften och övertidsavgifter.

Låntagare som inte följer lånebestämmelserna eller som inte betalar sin skuld till biblioteket förlorar rätten att låna. Lånekortet spärras automatiskt när skulden överstiger 200 kronor.

Borttappade eller förstörda böcker (och annat vi lånar ut) på räkning

Biblioteket har ingen möjlighet att kontrollera pris på varje bok (och annat vi lånar ut) utan vi använder oss av schablonbelopp för det som är borttappat eller förstört. Schablonbeloppet är ett genomsnittspris, en del böcker (och annat) kostar mer, andra kostar mindre. Biblioteket köper böcker (och annat vi lånar ut) med biblioteksutrustning, det innebär att det är märkt för att placeras rätt i biblioteket och fungerar att låna i maskinerna och i expeditionen.

Vuxenmedia: 270 kronor
Barnmedia: 180 kronor
Tidskrift och pocketbok: 50 kronor

Böcker som är svåra att ersätta eller dyra i inköp ska ersättas med vad boken kostar att köpa eller den värderade kostnaden.

Du måste även betala expeditionsavgift och eventuell övertidsavgift till biblioteket.

Avgifterna är antagna av kultur- och fritidsnämnden 2011-11-23

Språk